Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - februarie 2008

03.03.2008

La finele lunii februarie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 241 milioane euro.

Scăderea de 311 milioane euro înregistrată în luna februarie 2008 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 1 448,9 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 759,9 milioane euro reprezentând plăţi către Comisia Europeană, plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva fizică de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 2 125,95 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 27,37 miliarde euro.

Plăţile scadente în luna martie 2008 în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 80 milioane euro.