Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - aprilie 2008

02.05.2008

La finele lunii aprilie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 341 milioane euro.

Creşterea de 184 milioane euro înregistrată în luna aprilie 2008 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 740,98 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Ministerului Economiei şi Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.
  • Ieşiri de 556,98 milioane euro reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, plăţi către Comisia Europeană, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a scăzut la 1 859,64 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) să se situeze la 27,20 miliarde euro.

Plăţile scadente în luna mai 2008 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, însumează 107,9 milioane euro