Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2009

01.09.2009

La 31 august 2009, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 27 743 milioane euro, faţă de 27 326 milioane euro la 31 iulie 2009.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 400 milioane euro, reprezentând modificarea structurii rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, creşterea cotei aferente României prin alocarea generală de DST efectuată de FMI, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv din emisiunea de obigaţiuni pe piaţa internă), alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 983 milioane euro, reprezentând modificarea nivelului rezervelor minime în valută ca urmare a deciziei de reducere a ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadenţe reziduale de sub doi ani ale instituţiilor de credit la nivelul de 30 la sută de la 35 la sută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele .

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 207 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2009 au fost de 29 950 milioane euro, faţă de 29 540 milioane euro la 31 iulie 2009.

Plăţile scadente în luna septembrie 2009 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 100 milioane euro.