Comunicat de presă


Indicatori monetari – mai 2024

25.06.2024

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2024 un sold de 690 193,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,2 la sută (0,3 la sută în termeni reali1) față de luna aprilie 2024, iar în raport cu mai 2023 s-a majorat cu 10,5 la sută (5,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2024
(mil. lei)
mai 2024/
apr. 2024
%
mai 2024/
mai 2023
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 408 629,8 -0,3 7,1
Numerar în circulaţie ** 114 494,2 -1,6 8,4
Depozite overnight *** 294 135,6 0,2 6,6
M2 (masa monetară intermediară) 690 193,4 0,2 10,5
M1 408 629,8 -0,3 7,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 281 563,6 0,9 15,7
M3 (masa monetară în sens larg) 690 193,4 0,2 10,5
M2 690 193,4 0,2 10,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2024
(mil. lei)
mai 2024/
apr. 2024
%
mai 2024/
mai 2023
%
Masa monetară (M3) 690 193,4 0,2 10,5
Active externe nete** 360 843,1 2,9 21,2
Active interne nete*** 329 350,3 -2,6 0,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2024 cu 0,5 la sută față de aprilie 2024 (0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 393 510,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,6 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,7 la sută (0,5 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 7,6 la sută a componentei în lei (2,4 la sută în termeni reali) și cu 1,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (1,4 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2024
(mil. lei)
mai 2024/
apr. 2024
%
mai 2024/
mai 2023
%
Credit neguvernamental (total) ** 393 510,4 0,5 5,7
Credit neguvernamental în lei: 270 831,5 0,6 7,6
- gospodăriile populaţiei 159 955,8 1,3 8,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 110 875,7 -0,2 5,9
Credit neguvernamental în valută: 122 678,8 0,2 1,6
- gospodăriile populaţiei 19 565,3 -1,7 -17,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 103 113,6 0,6 6,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Soldul creditului guvernamental2 acordat de instituțiile de credit a înregistrat o scădere în luna mai 2024 cu 4,9 la sută față de luna aprilie 2024, până la 214 666,6 milioane lei. În raport cu mai 2023, acesta s-a majorat cu 16,4 la sută (10,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna mai 2024 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 592 575,8 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,0 la sută (5,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,7 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,7 la sută față de luna aprilie 2024, până la 418 806,0 milioane lei. Comparativ cu luna mai 2023, acestea s-au majorat cu 15,2 la sută (9,6 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2024
(mil. lei)
mai 2024/
apr. 2024
%
mai 2024/
mai 2023
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 592 575,8 0,5 11,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 418 806,0 0,7 15,2
- gospodăriile populaţiei 230 987,3 -0,1 21,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 187 818,7 1,7 8,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 173 769,8 0,05 2,0
- gospodăriile populaţiei 120 352,7 -0,2 -0,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 417,2 0,7 7,8

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la 230 987,3 milioane lei și au crescut cu 21,3 la sută (15,4 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,7 la sută (până la 187 818,7 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna mai 2023, au înregistrat o creștere de 8,5 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 29,3 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,05 la sută față de luna aprilie 2024, ajungând până la nivelul de 173 769,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,03 la sută, până la 34 916,7 milioane euro). Comparativ cu luna mai 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 2,0 la sută (1,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută față de luna aprilie 2024, până la 120 352,7 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 0,3 la sută (-0,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută față de luna aprilie 2024, până la 53 417,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 10 733,4 milioane euro). Comparativ cu mai 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 7,8 la sută (7,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 146 din 12 iunie 2024, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna mai 2024 a fost 99,89 față de aprilie 2024 și 105,12 față de mai 2023.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 33 806,0 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute de instituțiile de credit, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 180 860,6 milioane lei (solduri la 31 Mai 2024).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iunie 2024, va apărea la data de 23 iulie 2024.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.