Comunicat de presă


Comunicat privind publicarea Raportului anual 2023

20.06.2024

Banca Națională a României a publicat Raportul anual 2023, analizat și aprobat de Consiliul de administrație al BNR și înaintat Parlamentului României în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Publicația conține informații referitoare la principalele domenii în care acționează banca centrală (politică monetară, stabilitate financiară, reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor financiare, rezoluție bancară, emisiune de numerar, infrastructurile pieței financiare și administrarea rezervelor internaționale), explicând dinamica activității economice, pe fondul tensiunilor politice la nivel internațional din 2023, respectiv al evoluțiilor macroeconomice interne.

Raportul prezintă și situațiile financiare ale Băncii Naționale a României la 31 decembrie 2023.