Comunicat de presă


Rezervele internaționale - mai 2024

03.06.2024

La 31 mai 2024, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.072 milioane euro, față de 62.511 milioane euro la 30 aprilie 2024.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 4.444 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de aproximativ de 3.242 milioane euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1.883 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 625 milioane euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 7.197 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2024 au fost de 72.269 milioane euro, faţă de 69.700 milioane euro la 30 aprilie 2024.

Plăţile scadente în luna iunie 2024 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 148 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 iulie 2024. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.