Comunicat de presă


Indicatori monetari – aprilie 2024

27.05.2024

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2024 un sold de 689 379,8 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută (1,3 la sută în termeni reali1) față de luna martie 2024, iar în raport cu aprilie 2023 s-a majorat cu 11,4 la sută (5,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2024
(mil. lei)
apr. 2024/
mar. 2024
%
apr. 2024/
apr. 2023
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 409 829,3 1,6 7,3
Numerar în circulaţie ** 116 357,7 3,5 10,1
Depozite overnight *** 293 471,6 0,9 6,3
M2 (masa monetară intermediară) 689 379,8 1,4 11,4
M1 409 829,3 1,6 7,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 279 550,5 1,0 18,1
M3 (masa monetară în sens larg) 689 379,8 1,4 11,4
M2 689 379,8 1,4 11,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2024
(mil. lei)
apr. 2024/
mar. 2024
%
apr. 2024/
apr. 2023
%
Masa monetară (M3) 689 379,8 1,4 11,4
Active externe nete** 350 709,2 -2,5 21,7
Active interne nete*** 338 670,6 5,7 2,5

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2024 cu 0,9 la sută față de martie 2024 (0,8 la sută în termeni reali), până la nivelul de 391 444,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,7 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,4 la sută (1,3 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,8 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 7,3 la sută a componentei în lei (1,3 la sută în termeni reali) și cu 2,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (1,9 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2024
(mil. lei)
apr. 2024/
mar. 2024
%
apr. 2024/
apr. 2023
%
Credit neguvernamental (total) ** 391 444,9 0,9 5,8
Credit neguvernamental în lei: 269 077,3 0,7 7,3
- gospodăriile populaţiei 157 959,3 1,4 8,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 111 118,0 -0,4 6,0
Credit neguvernamental în valută: 122 367,6 1,4 2,8
- gospodăriile populaţiei 19 897,4 -1,8 -16,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 102 470,2 2,1 7,4

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna aprilie 2024 cu 4,2 la sută față de luna martie 2024, până la 225 740,1 milioane lei. În raport cu aprilie 2023, acesta s-a majorat cu 26,2 la sută (19,1 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2024 cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 589 925,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,9 la sută (5,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,2 la sută față de luna martie 2024, până la 416 239,5 milioane lei. Comparativ cu luna aprilie 2023, acestea s-au majorat cu 16,4 la sută (9,9 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2024
(mil. lei)
apr. 2024/
mar. 2024
%
apr. 2024/
apr. 2023
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 589 925,0 0,9 11,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 416 239,5 1,2 16,4
- gospodăriile populaţiei 231 144,5 2,3 21,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 185 095,0 -0,2 10,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 173 685,5 0,4 2,4
- gospodăriile populaţiei 120 616,8 0,8 0,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 068,7 -0,4 8,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută față de luna anterioară, până la 231 144,5 milioane lei și cu 21,7 la sută (15,0 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2 la sută (până la 185 095,0 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna aprilie 2023, au înregistrat o creștere de 10,3 la sută (4,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 29,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna martie 2024, ajungând până la nivelul de 173 685,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 34 905,3 milioane euro). Comparativ cu luna aprilie 2023, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută față de luna martie 2024, până la 120 616,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,6 la sută, până la 24 240,2 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 0,1 la sută (-0,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,4 la sută față de luna martie 2024, până la 53 068,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 10 665,1 milioane euro). Comparativ cu aprilie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 8,0 la sută (7,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 117 din 14 mai 2024, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2024 a fost 100,08 față de martie 2024 și 105,90 față de aprilie 2023.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 51 618,4 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute de instituțiile de credit, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 174 121,8 milioane lei (solduri la 30 Aprilie 2024).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna mai 2024, va apărea la data de 25 iunie 2024.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.