Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – decembrie 2023

03.01.2024

La 31 decembrie 2023, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 59.770 milioane euro, față de 58.894 milioane euro la 30 noiembrie 2023 și față de 46.636 milioane euro la 31 decembrie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 4.999 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv de la Comisia Europeană) și altele;
  • Ieşiri de 4.123 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, plăţi din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 6.213 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2023 au fost de 65.983 milioane euro, faţă de 65.081 milioane euro la 30 noiembrie 2023 și față de 52.305 milioane euro la 31 decembrie 2022.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2024 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 904 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 februarie 2024. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.