Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2022/01 privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție în temeiul articolelor 15 și 16 din Directiva 2014/59/UE (Ghid privind posibilitatea de soluționare) pentru a introduce o nouă secțiune privind testarea posibilității de soluționare - EBA/GL/2023/05

28.12.2023

Ghidul se adresează instituțiilor financiare care intră în sfera de aplicare a Directivei 2014/59/UE și autorităților de rezoluție și modifică Ghidul privind posibilitatea de soluționare, prin includerea de recomandări referitoare la testarea de către instituțiile de credit și de către autoritățile de rezoluție a posibilității de soluționare.

Recomandările prevăd că etapa de autoevaluare a posibilității de soluționare, derulată de instituțiile de credit, începe la 1 ianuarie 2024, primul raport de autoevaluare urmând a fi transmis autorității de rezoluție până la 31 decembrie 2024. Formatul raportului de autoevaluare va fi pus la dispoziția instituțiilor de credit de către BNR, în calitate de autoritate de rezoluție, în perioada următoare.

În ceea ce privește autoritățile de rezoluție, Ghidul include recomandări referitoare la adoptarea de către acestea a unui program multianual de testare a posibilității de soluționare pentru instituțiile aflate în sfera lor de competență, care să conțină toate capacitățile prevăzute în Ghidul privind soluționarea și în Ghidul EBA/GL/2022/11 privind transferabilitatea în vederea completării evaluării posibilității de soluționare pentru strategiile de transfer.

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghid de modificare a Ghidului EBA/GL/2022/01 privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție în temeiul articolelor 15 și 16 din Directiva 2014/59/UE (Ghid privind posibilitatea de soluționare) pentru a introduce o nouă secțiune privind testarea posibilității de soluționare

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2022/01 on improving resolvability for institutions and resolution authorities under articles 15 and 16 of Directive 2014/59/EU (Resolvability Guidelines) to introduce a new section on resolvability testing