Comunicat de presă


Informare privind rata de dobândă a tranzacțiilor interbancare din 15 noiembrie 2023

16.11.2023

În data de 15 noiembrie 2023 nu s-au înregistrat tranzacții pe piața monetară interbancară. În consecință, indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua de 15 noiembrie 2023, iar pentru indicele de referință trimestrial se vor lua în calcul doar zilele în care au avut loc tranzacții.

Indicele zilnic se calculează în fiecare zi lucrătoare, ca medie ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

Precizăm că indicele de referință trimestrial al pieței monetare interbancare se calculează ca medie aritmetică a valorilor indicelui zilnic, înregistrate în trimestrul respectiv.