Comunicat de presă


Indicatori monetari – iulie 2023

24.08.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2023 un sold de 622 009,2 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,4 la sută (-0,6 în termeni reali1) față de luna iunie 2023, iar în raport cu iulie 2022 s-a majorat cu 8,0 la sută (-1,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2023
(mil. lei)
iul. 2023/
iun. 2023
%
iul. 2023/
iul. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 388 147,1 -0,04 -5,5
Numerar în circulaţie ** 107 669,0 1,2 7,0
Depozite overnight *** 280 478,1 -0,5 -9,6
M2 (masa monetară intermediară) 622 009,2 -0,4 8,0
M1 388 147,1 -0,04 -5,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 233 862,1 -1,0 41,6
M3 (masa monetară în sens larg) 622 009,2 -0,4 8,0
M2 622 009,2 -0,4 8,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2023
(mil. lei)
iul. 2023/
iun. 2023
%
iul. 2023/
iul. 2022
%
Masa monetară (M3) 622 009,2 -0,4 8,0
Active externe nete** 296 212,5 2,0 17,2
Active interne nete*** 325 796,7 -2,5 0,8

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2023 cu 0,8 la sută față de iunie 2023 (0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 378 270,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,2 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,05 la sută (0,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,6 la sută (-3,5 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 0,3 la sută a componentei în lei (-8,3 la sută în termeni reali) și cu 19,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2023
(mil. lei)
iul. 2023/
iun. 2023
%
iul. 2023/
iul. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 378 270,4 0,8 5,6
Credit neguvernamental în lei: 257 963,2 1,2 0,3
- gospodăriile populaţiei 148 575,1 0,6 1,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 109 388,1 1,9 -1,6
Credit neguvernamental în valută: 120 307,2 -0,05 19,1
- gospodăriile populaţiei 22 944,2 -1,7 -10,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 97 363,0 0,3 29,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o scădere în luna iulie 2023 cu 0,05 la sută față de luna iunie 2023, până la 189 829,7 milioane lei. În raport cu iulie 2022, acesta s-a majorat cu 13,8 la sută (4,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna iulie 2023 cu 0,6 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 529 949,2 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,2 la sută (-0,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,0 la sută față de luna iunie 2023, până la 358 157,9 milioane lei. Comparativ cu luna iulie 2022, acestea s-au majorat cu 18,6 la sută (8,4 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2023
(mil. lei)
iul. 2023/
iun. 2023
%
iul. 2023/
iul. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 529 949,2 -0,6 9,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 358 157,9 -1,0 18,6
- gospodăriile populaţiei 196 592,0 1,2 23,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 161 565,9 -3,7 13,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 171 791,3 0,2 -6,3
- gospodăriile populaţiei 119 272,3 -1,0 -5,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 519,0 3,1 -7,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 196 592,0 milioane lei și cu 23,6 la sută (12,9 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 3,7 la sută (până la 161 565,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2022, au înregistrat o creștere de 13,1 la sută (3,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,2 la sută față de luna iunie 2023, ajungând până la nivelul de 171 791,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,8 la sută, până la 34 813,6 milioane euro). Comparativ cu luna iulie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 6,3 la sută (-6,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 1,0 la sută față de luna iunie 2023, până la 119 272,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,4 la sută, până la 24 170,6 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 5,7 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 3,1 la sută față de luna iunie 2023, până la 52 519,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 3,7 la sută, până la 10 643,0 milioane euro). Comparativ cu iulie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 7,6 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 201 din 11 august 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna iulie 2023 a fost 100,15 față de iunie 2023 și 109,44 față de iulie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 378,6 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 167 451,0 milioane lei (solduri la 31 Iulie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna august 2023, va apărea la data de 25 septembrie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.