Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - iunie 2008

01.07.2008

La finele lunii iunie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 24 915 milioane euro.

Scăderea de 214 milioane euro înregistrată în luna analizată a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 1 368,94 milioane euro, reprezentând contravaloarea emisiunii de euroobligaţiuni a Ministerului Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.
  • Ieşiri de 1 582,94 milioane euro reprezentând plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat (inclusiv plata ajunsă la scadenţă a emisiunii de euroobligaţiuni din anul 2001), plăţi către Comisia Europeană, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 966 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) să se situeze la 26 881 milioane euro.

Plăţile scadente în luna iulie 2008 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, însumează 79 milioane euro.