Comunicat de presă


Indicatori monetari – aprilie 2023

25.05.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2023 un sold de 618 680,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,8 la sută (0,02 în termeni reali1) față de luna martie 2023, iar în raport cu aprilie 2022 s-a majorat cu 8,6 la sută (-2,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI30 aprilie 2023
(mil. lei)
apr. 2023/
mar. 2023
%
apr. 2023/
apr. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns)381 901,5-0,1-6,5
Numerar în circulaţie ** 105 699,22,66,4
Depozite overnight ***276 202,2-1,0-10,7
M2 (masa monetară intermediară)618 680,40,88,6
M1 381 901,5-0,1-6,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)236 779,02,246,9
M3 (masa monetară în sens larg)618 680,40,88,6
M2 618 680,40,88,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)0,00,00,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI30 aprilie 2023
(mil. lei)
apr. 2023/
mar. 2023
%
apr. 2023/
apr. 2022
%
Masa monetară (M3)618 680,40,88,6
Active externe nete**283 129,1-1,616,1
Active interne nete***335 551,42,93,0

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna aprilie 2023 cu 0,2 la sută față de martie 2023 (-0,9 la sută în termeni reali), până la nivelul de 369 900,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,3 la sută (0,02 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,8 la sută (-2,2 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 1,6 la sută a componentei în lei (-8,6 la sută în termeni reali) și cu 27,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (28,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI30 aprilie 2023
(mil. lei)
apr. 2023/
mar. 2023
%
apr. 2023/
apr. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 369 900,0-0,28,8
Credit neguvernamental în lei:250 813,1-0,11,6
- gospodăriile populaţiei146 027,2-0,43,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)104 785,90,1-0,5
Credit neguvernamental în valută: 119 086,9-0,327,9
- gospodăriile populaţiei23 690,9-1,0-10,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)95 396,0-0,142,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna aprilie 2023 de 2,9 la sută față de luna martie 2023, până la 184 556,7 milioane lei. În raport cu aprilie 2022, acesta s-a majorat cu 11,7 la sută (0,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2023 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 527 302,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,7 la sută (-1,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,8 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,7 la sută față de luna martie 2023, până la 357 732,3 milioane lei. Comparativ cu luna aprilie 2022, acestea s-au majorat cu 19,3 la sută (7,2 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI30 aprilie 2023
(mil. lei)
apr. 2023/
mar. 2023
%
apr. 2023/
apr. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**527 302,00,59,7
Depozite în lei ale rezidenţilor:357 732,31,719,3
- gospodăriile populaţiei189 869,82,320,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)167 862,61,018,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 169 569,7-1,8-6,1
- gospodăriile populaţiei120 452,3-1,6-5,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)49 117,4-2,4-8,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută față de luna anterioară, până la 189 869,8 milioane lei și cu 20,0 la sută (7,9 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,0 la sută (până la 167 862,6 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna aprilie 2022, au înregistrat o creștere de 18,4 la sută (6,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,2 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,8 la sută față de luna martie 2023, ajungând până la nivelul de 169 569,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,6 la sută, până la 34 358,5 milioane euro). Comparativ cu luna aprilie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 6,1 la sută (-5,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 1,6 la sută față de luna martie 2023, până la 120 452,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,3 la sută, până la 24 406,3 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 5,2 la sută (-4,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 2,4 la sută față de luna martie 2023, până la 49 117,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 2,1 la sută, până la 9 952,3 milioane euro). Comparativ cu aprilie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 8,4 la sută (-8,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 115 din 12 mai 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2023 a fost 100,75 față de martie 2023 și 111,23 față de aprilie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 25 004,5 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 159 552,2 milioane lei (solduri la 30 Aprilie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna mai 2023, va apărea la data de 26 iunie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.