Comunicat de presă


Indicatori monetari – martie 2023

27.04.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2023 un sold de 613 957,0 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3 la sută (-0,7 în termeni reali1) față de luna februarie 2023, iar în raport cu martie 2022 s-a majorat cu 8,2 la sută (-5,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2023
(mil. lei)
mar. 2023/
feb. 2023
%
mar. 2023/
mar. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 382 213,2 -1,9 -6,0
Numerar în circulaţie ** 103 079,6 0,01 4,3
Depozite overnight *** 279 133,6 -2,6 -9,3
M2 (masa monetară intermediară) 613 957,0 0,3 8,2
M1 382 213,2 -1,9 -6,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 231 743,8 4,2 44,1
M3 (masa monetară în sens larg) 613 957,0 0,3 8,2
M2 613 957,0 0,3 8,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2023
(mil. lei)
mar. 2023/
feb. 2023
%
mar. 2023/
mar. 2022
%
Masa monetară (M3) 613 957,0 0,3 8,2
Active externe nete** 287 761,3 0,04 17,5
Active interne nete*** 326 195,7 0,5 1,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2023 cu 1,3 la sută față de februarie 2023 (0,2 la sută în termeni reali), până la nivelul de 370 493,5 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,4 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 3,1 la sută (2,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 10,2 la sută (-3,8 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 2,7 la sută a componentei în lei (-10,3 la sută în termeni reali) și cu 30,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2023
(mil. lei)
mar. 2023/
feb. 2023
%
mar. 2023/
mar. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 370 493,5 1,3 10,2
Credit neguvernamental în lei: 251 096,6 0,4 2,7
- gospodăriile populaţiei 146 543,9 0,3 4,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 104 552,6 0,5 0,5
Credit neguvernamental în valută: 119 396,9 3,1 30,2
- gospodăriile populaţiei 23 939,8 -0,4 -10,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 95 457,2 4,0 46,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna martie 2023 de 2,8 la sută față de luna februarie 2023, până la 179 425,0 milioane lei. În raport cu martie 2022, acesta s-a majorat cu 9,4 la sută (-4,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna martie 2023 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 524 454,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,5 la sută (-4,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,1 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,2 la sută față de luna februarie 2023, până la 351 686,3 milioane lei. Comparativ cu luna martie 2022, acestea s-au majorat cu 17,8 la sută (2,8 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2023
(mil. lei)
mar. 2023/
feb. 2023
%
mar. 2023/
mar. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 524 454,3 0,5 9,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 351 686,3 1,2 17,8
- gospodăriile populaţiei 185 495,8 1,2 18,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 166 190,5 1,3 17,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 172 768,0 -1,1 -4,1
- gospodăriile populaţiei 122 434,6 -0,7 -2,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 333,4 -1,8 -8,7

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 185 495,8 milioane lei și cu 18,3 la sută (3,3 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,3 la sută (până la 166 190,5 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna martie 2022, au înregistrat o creștere de 17,3 la sută (2,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,9 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,1 la sută față de luna februarie 2023, ajungând până la nivelul de 172 768,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,6 la sută, până la 34 909,0 milioane euro). Comparativ cu luna martie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 4,1 la sută (-4,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,7 la sută față de luna februarie 2023, până la 122 434,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,3 la sută, până la 24 738,8 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,1 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,8 la sută față de luna februarie 2023, până la 50 333,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 2,4 la sută, până la 10 170,2 milioane euro). Comparativ cu martie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 8,7 la sută (-8,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 89 din 13 aprilie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna martie 2023 a fost 101,01 față de februarie 2023 și 114,53 față de martie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 294,0 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 157 131,0 milioane lei (solduri la 31 Martie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna aprilie 2023, va apărea la data de 25 mai 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.