Comunicat de presă


Indicatori monetari – februarie 2023

23.03.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2023 un sold de 612 242,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută (0,4 în termeni reali1) față de luna ianuarie 2023, iar în raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3 la sută (-7,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 389 759,4 -0,1 -4,8
Numerar în circulaţie ** 103 072,1 0,5 3,3
Depozite overnight *** 286 687,3 -0,3 -7,4
M2 (masa monetară intermediară) 612 242,3 1,4 7,3
M1 389 759,4 -0,1 -4,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 222 482,9 4,2 38,1
M3 (masa monetară în sens larg) 612 242,3 1,4 7,3
M2 612 242,3 1,4 7,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
Masa monetară (M3) 612 242,3 1,4 7,3
Active externe nete** 287 650,0 1,7 9,4
Active interne nete*** 324 592,3 1,1 5,5

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna februarie 2023 cu 0,5 la sută față de ianuarie 2023 (-0,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 365 890,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 2,4 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 10,6 la sută (-4,2 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 4,3 la sută a componentei în lei (-9,7 la sută în termeni reali) și cu 27,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (28,1 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 365 890,6 0,5 10,6
Credit neguvernamental în lei: 250 031,1 -0,3 4,3
- gospodăriile populaţiei 146 044,7 -0,2 5,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 103 986,4 -0,5 2,7
Credit neguvernamental în valută: 115 859,5 2,4 27,4
- gospodăriile populaţiei 24 031,8 -0,8 -10,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 91 827,8 3,2 43,4

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o scădere în luna februarie 2023 cu 0,9 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 174 580,2 milioane lei. În raport cu februarie 2022, acesta s-a majorat cu 4,7 la sută (-9,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna februarie 2023 cu 1,7 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 522 083,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,5 la sută (-6,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 66,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 2,7 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 347 474,7 milioane lei. Comparativ cu luna februarie 2022, acestea s-au majorat cu 13,2 la sută (-2,0 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 522 083,1 1,7 8,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 347 474,7 2,7 13,2
- gospodăriile populaţiei 183 377,7 2,2 11,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 164 097,0 3,2 15,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 174 608,4 -0,3 0,1
- gospodăriile populaţiei 123 354,2 -0,3 1,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 254,2 -0,2 -3,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,2 la sută față de luna anterioară, până la 183 377,7 milioane lei și cu 11,3 la sută (-3,7 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,2 la sută (până la 164 097,0 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna februarie 2022, au înregistrat o creștere de 15,5 la sută (-0,02 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 33,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, ajungând până la nivelul de 174 608,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 35 489,5 milioane euro). Comparativ cu luna februarie 2022, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 0,1 la sută (0,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 123 354,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 25 072,0 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 1,5 la sută (2,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 51 254,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 10 417,5 milioane euro). Comparativ cu februarie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 3,2 la sută (-2,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 58 din 13 martie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna februarie 2023 a fost 100,98 față de ianuarie 2023 și 115,52 față de februarie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 270,9 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 152 309,2 milioane lei (solduri la 28 Februarie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna martie 2023, va apărea la data de 27 aprilie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.