Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere – EBA/GL/2022/03

27.12.2022

Ghidul Autorității Bancare Europene privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere este adresat autorităților competente și urmărește asigurarea unor practici comune în materie de SREP, în acest sens fiind actualizate ghidurile anterioare în domeniu emise de ABE prin implementarea modificărilor aduse de Directiva (UE) 2019/878 și de Regulamentul (UE) 2019/876.

Versiunea în limba română poate fi accesată la adresa:  Ghid privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:  Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing under Directive 2013/36/EU

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.