Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul ABE privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)

02.12.2022

Ghidul ABE privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) se adresează instituțiilor de credit, firmelor de investiții și autorităților competente și abrogă Ghidul EBA/GL/2014/07.

Ghidul precizează modul în care autoritățile competente trebuie să colecteze date de la instituțiile de credit și de la firmele de investiții privind persoanele cu venituri ridicate, a căror remunerație este egală sau mai mare cu 1 milion de EURO și să le transmită către ABE în scopul publicării acestor informații la nivel agregat pentru fiecare stat membru, într-un format de raportare comun.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghidul ABE privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa: EBA Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere a instituțiilor de credit desfășurată de Banca Națională a României de la data de aplicare a acestuia.