Comunicat de presă


Comunicat de presă cu privire la Ghidul privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/GL/2022/04

18.08.2022

Din perspectiva atribuțiilor Băncii Naționale a României (BNR), Ghidul se adresează:

  • BNR, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit;
  • BNR, în calitate de autoritate de rezoluție potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr. 312/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  • BNR, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea din perspectiva legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
  • BNR, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea instituțiilor de plată, potrivit dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative și a instituțiilor emitente de monedă electronică, potrivit dispozițiilor art. 66 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
  • BNR, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea piețelor financiare, în concordanță cu prevederile art. 223 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.

La data aplicării Ghidului, respectiv 16.08.2022, se abrogă Recomandările privind echivalența regimurilor de confidențialitate (EBA/REC/2015/01). Aceste recomandări au fost modificate prin Recomandările EBA/REC/2015/02, Recomandările EBA/REC/2017/01, Recomandările EBA/REC/2018/01 și EBA/GL/2020/03 pentru a căror conformare s-a publicat câte un comunicat distinct pe website-ul BNR pentru a informa piața cu privire la luarea în considerare a acestora în activitatea BNR în calitate de autoritate competentă.

BNR, în calitățile anterior menționate, aplică Ghidul în următoarele scopuri:

  1. pentru a încheia acorduri de cooperare cu autoritățile din țări terțe în conformitate cu art.55 din Directiva 2013/36/UE (CRD), art.24 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2), art.97 și art.98 alin.(1) din Directiva 2014/59/UE (BRRD) și art.57a alin.(5) din Directiva (UE) 2015/849 (AMLD).
  2. pentru a permite participarea autorității din țara terță în colegiile de supraveghere și de rezoluție, în conformitate cu prevederile în domeniu din directivele CRD, BRRD și AMLD.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghid privind echivalența regimurilor de confidențialitate.

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities.