Comunicat de presă


Comunicat referitor la continuarea aplicării Instrucțiunilor din 03.08.2020 privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19

25.05.2022

În contextul incertitudinilor legate de evoluția crizei COVID-19 și a necesității monitorizării în continuare a expunerilor și a calității creditelor care beneficiază de măsuri de susținere publică, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat în data de 17.01.2022 pe website-ul său un comunicat prin care se aduce la cunoștință faptul că Ghidul privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19 (EBA/GL/2020/07) continuă să se aplice după data de 31.12.2021, fără a specifica vreo dată de abrogare, urmând ca aceasta să fie stabilită ulterior, în funcție de evoluția pandemiei, reevaluarea de către ABE urmând a se realiza anual.

Ghidul EBA/GL/2020/07 a fost publicat în data de 02.06.2020 și s-a aplicat începând cu raportarea pentru data de referință 30.06.2020, perioada de aplicare estimată inițial fiind de 18 luni, fără însă a fi prevăzută o dată de încetare a aplicabilității. Preluarea ghidului de către Banca Națională a României s-a făcut prin emiterea Instrucțiunilor din 03.08.2020 privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19, care au fost publicate pe website-ul băncii centrale.

Având în vedere necesitatea colectării în continuare de către Banca Națională a României, în scopuri de supraveghere și de monitorizare a riscurilor, a informațiilor raportate de către instituțiile de credit conform Instrucțiunilor din 03.08.2020 privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19, respectiv necesitatea publicării în continuare de către instituțiile de credit de informații conform acestora, instrucțiunile menționate continuă să se aplice după data de 31.12.2021, cu menținerea condițiilor de raportare și publicare de către instituțiile de credit, prevăzute de ghid și de Instrucțiunile menționate.

Versiunea în limba engleză a comunicatului publicat de ABE în data de 17.01.2022 poate fi accesată la adresa: https://www.eba.europa.eu/eba-confirms-continued-application-covid-19-related-reporting-and-disclosure-requirements-until