Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - octombrie 2008

03.11.2008

La finele lunii octombrie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 27.318 milioane euro, faţă de 26.021 milioane euro la 30 septembrie 2008.

Creşterea de 1.297 milioane euro înregistrată în luna analizată a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 4.402 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, operaţiuni pe piaţa interbancară, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 3.105 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, operaţiuni pe piaţa interbancară, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Întrucât rezervele valutare sunt constituite din active denominate în euro, dolari SUA şi alte valute, modificările importante ale cursurilor acestor valute pe plan internaţional au influenţat atât intrările cât şi ieşirile.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 1.908 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie a.c. au ajuns la 29.226 milioane euro, comparativ cu 28.102 milioane euro la 30 septembrie 2008.

Plăţile scadente în luna noiembrie 2008 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, însumează 57 milioane euro.