Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul Autorității Bancare Europene EBA/GL/2021/17 privind delimitarea și raportarea resurselor financiare disponibile (RFD) ale schemelor de garantare a depozitelor (SGD-uri)

08.03.2022

Ghidul EBA/GL/2021/17 se adresează autorităților competente, structurii care administrează o schemă de garantare a depozitelor (SGD) statutară şi autorităților desemnate cu supravegherea SGD administrate privat, precum și autorității administrative competentă cu încadrarea depozitelor ca indisponibile. Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, în calitate de autoritate desemnată și autoritate administrativă competentă cu încadrarea depozitelor ca indisponibile.

Ghidul EBA/GL/2021/17 urmărește clarificarea faptului că resursele financiare disponibile definite potrivit Directivei privind schemele de garantare a depozitelor sunt împărțite în două subcategorii, respectiv (i) resurse financiare disponibile calificate – fonduri care provin direct sau indirect din contribuțiile instituțiilor de credit participante la o SGD și care sunt luate în calcul pentru atingerea nivelului-țintă și (ii) alte resurse financiare disponibile care includ fonduri împrumutate și care nu sunt luate în calcul pentru atingerea nivelului-țintă al SGD.

În plus, Ghidul EBA/GL/2021/17 clarifică tratamentul veniturilor și pierderilor din investiții, precum și al împrumuturilor între SGD, din perspectiva resurselor financiare disponibile calificate. Potrivit Ghidului, SGD trebuie să raporteze către ABE, în vederea publicării pe site-ul respectivei autorități, nivelul resurselor financiare disponibile, inclusiv pe cele două subcategorii, datoriile scadente, împrumuturile acordate altor SGD și informații cu privire la mecanismele alternative de finanțare existente.

Ghidul EBA/GL/2021/17 se aplică de la data de 30 martie 2022.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind delimitarea și raportarea resurselor financiare disponibile (RFD) ale schemelor de garantare a depozitelor (SGD-uri)

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Guidelines on the delineation and reporting of available financial means (AFM) of Deposit Guarantee Schemes (DGS)