Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – februarie 2022

01.03.2022

La 28 februarie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 41.877 milioane euro, față de 43.106 milioane euro la 31 ianuarie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.228 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de 2.500 milioane euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 4.457 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în dolari americani a Ministerului Finanțelor în sumă de aproximativ 2.087 milioane dolari americani) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.671 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2022 au fost de 47.548 milioane euro, faţă de 48.451 milioane euro la 31 ianuarie 2022.

Plăţile scadente în luna martie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 111 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 aprilie 2022. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.