Comunicat de presă


Reînnoirea declarației de angajament la Codul global FX

15.02.2022

Codul global FX stabilește standardele pentru cele mai bune practici de piață și a fost publicat pentru prima dată în 2017. Pentru a menține alinierea principiilor acestuia la evoluțiile continue ale pieței financiare valutare, înregistrate la nivel global, în iulie 2021 fost publicată o versiune actualizată a Codului global FX împreună cu materiale îndrumătoare aferente, versiune care continuă să promoveze o piață valutară solidă, corectă, lichidă, deschisă și transparentă în mod corespunzător, susținută de standarde etice înalte.

În acest context, Banca Națională a României reafirmă public angajamentul față de versiunea actualizată în iulie 2021 a Codului global FX, publicată împreună cu materialele îndrumătoare aferente, și totodată, susține importanța Codului global FX în asigurarea continuă a integrității și funcționării eficiente a pieței financiare valutare din România.

De asemenea, Banca Națională a României încurajează participanții de pe piața financiară valutară din România să adere la principiile Codului Global FX atunci când acționează în calitate de participanți la piața financiară valutară, prin reînnoirea declarațiilor de angajament față de Codul global FX, și să își revizuiască procedurile și procesele interne în vederea alinierii acestora la principiile actualizate ale Codului global FX, corespunzător dimensiunii și complexității activității fiecărui participant desfășurate pe piața financiară valutară.

Având în vedere importanța pentru băncile centrale a bunei funcționări a pieței financiare valutare întrucât asigură transmiterea fără probleme a politicii monetare către economia reală, care este în cele din urmă în beneficiul atât al participanților la piață, cât și al publicului larg, astăzi, Banca Națională a României emite simultan cu toți membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), inclusiv cu Banca Centrală Europeană (BCE), declarații de angajament reînnoite față de Codul global FX.

Notă:

  • Codul global FX și informații privind aderarea la acesta sunt disponibile la adresa www.globalfxc.org
  • SEBC include BCE și băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda euro.