Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2021/04)

14.02.2022

Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2021/04), a cărui adoptare a fost determinată de modificările aduse Directivei 2013/36/EU(CRD IV) prin Directiva 2019/878/EU (CRD V) se adresează instituțiilor de credit și autorităților competente și abrogă Ghidul EBA/GL/2015/22.

Ghidul stabilește cerințele privind politicile de remunerare solide și neutre din punct de vedere al genului pe care instituțiile de credit trebuie să le aplice pentru întregul personal și pentru personalul ale cărui activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituțiilor (personal identificat), inclusiv pentru personalul identificat pe bază individuală și consolidată sau subconsolidată, precum și cerințele specifice pe care instituțiile trebuie să le aplice politicilor de remunerare și aspecte cu privire la elementele variabile ale remunerației personalului identificat.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
EBA Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.