Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – decembrie 2021

03.01.2022

La 31 decembrie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 40.475 milioane euro, față de 39.283 milioane euro la 30 noiembrie 2021.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 5.023 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv prima tranșă acordată de Comisia Europeană în Planul Național de Redresare și Reziliență -PNRR- în sumă de 1.851 milioane euro) ; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 3.831 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.356 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2021 au fost de 45.831 milioane euro, faţă de 44.588 milioane euro la 30 noiembrie 2021.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 152 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 februarie 2022. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.