Comunicat de presă


Comunicat referitor la Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice

30.08.2021

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a adoptat, în data de 3 iunie 2021, Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice. Prin aceasta se recomandă Băncii Naționale a României ca, în măsura permisă de lege și sub rezerva principiului proporționalității, să solicite sau, după caz, să continue să solicite tuturor entităților juridice implicate în tranzacții financiare, aflate în sfera sa de competență de supraveghere, să dețină un cod LEI.

În sensul Recomandării CNSM nr. R/5/2021, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (engl. „Legal Entity Identifier”) și constă într-un cod de referință format din 20 de caractere, potrivit standardului ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. Acest cod permite identificarea unică a entităților care se angajează în tranzacții financiare, furnizând acces la informații despre structura de proprietate a acestora.

Utilizarea codurilor LEI poate fi un instrument deosebit de util autorităților în monitorizarea riscului sistemic, a fenomenelor de contagiune și în procesul de supraveghere, prevenire și combatere a spălării banilor, prin beneficiile informaționale pe care le poate furniza integrarea bazelor de date existente ori dezvoltarea de noi baze de date.

Nu doar autoritățile publice pot beneficia de avantajele adoptării codurilor LEI, ci și instituțiile financiare, companiile nefinanciare etc. Acestea vor putea utiliza astfel surse noi de date, ce permit surprinderea mai fidelă a relațiilor de conectare și interdependență între entitățile cu care au relații contractuale directe sau pe care intenționează să le evalueze pentru acest scop. Totodată, folosirea codurilor LEI ar putea ajuta instituțiile financiare în cadrul procesului de înrolare a clientelei (în special în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aferente legislației privind prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului), precum și pe parcursul desfășurării relației de afaceri.

Ca urmare a Recomandării CNSM nr. R/5/2021, Banca Națională a României a evaluat cerințele prevăzute de cadrul legislativ național aplicabil instituțiilor aflate în aria sa de supraveghere, precum și impactul recomandării asupra acestor instituții și asupra competențelor băncii centrale.

Luând în considerare beneficiile legate de asigurarea stabilității financiare, monitorizarea riscurilor sistemice și a fenomenelor de contagiune, prevenirea și combaterea spălării banilor, care pot contribui la întărirea premiselor pentru menținerea unui sistem financiar-bancar sănătos și robust, Banca Națională a României recomandă instituțiilor aflate în aria sa de supraveghere1 să dețină un cod LEI.

În cazul instituțiilor de credit constituite sub forma organizațiilor cooperatiste de credit, recomandarea se adresează în special casei centrale.

1 Instituții de credit, instituții emitente de monedă electronică, instituții de plată și instituții financiare nebancare.