Comunicat de presă


Comunicat de presă cu prilejul atribuirii proiectului de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector”, dedicat sectorului financiar din Republica Moldova, consorțiului format din băncile centrale din România, Regatul Țărilor de Jos și Lituania

27.07.2021

La data de 22 iulie a.c. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a notificat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Punct Național de Contact) cu privire la câștigarea procesului de selecție pentru proiectul de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector” - MD 20 ENI FI 01 21R2 (MD/36) de către consorțiul format din Banca Națională a României, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Lituaniei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Moldova: Facility to support the health response to the COVID-crisis and Association Agreement related Reforms, urmează a se derula pe o perioadă de 24 de luni și se adresează Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova.

Implementarea proiectului se va realiza de către Banca Națională a României, în calitate de lider de proiect, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Lituaniei, parteneri juniori în consorțiu, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România. Managementul administrativ și financiar al acestuia va fi asigurat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Republicii Moldova în implementarea unor reforme legate de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova/Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și Agenda de Asociere, prin consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar.

Activitățile specifice de asistență se referă la: consolidarea cadrului macroprudențial pentru prevenirea acumulării riscurilor sistemice, alinierea cadrului legal al supravegherii sectorului de asigurări și asigurări auto de răspundere civilă la cerințele acquis-ului UE, elaborarea unui nou cadru legal pentru consolidarea supravegherii organizațiilor de creditare nebancară, revizuirea și îmbunătățirea reglementărilor interne privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a plăților precum și pregătirea pentru aderarea la SEPA (Single Euro Payments Area).