Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 403 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul expunerilor mari – EBA/GL/2021/01

03.06.2021

Ghidul Autorității Bancare Europene de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 403 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul expunerilor mari specifică, în mod detaliat, condițiile de aplicare a tratamentului alternativ în cazul acordurilor de răscumpărare tripartite facilitate de un agent tripartit, precum și condițiile pentru stabilirea, revizuirea și monitorizarea limitelor specificate de instituția de credit pentru agentul tripartit.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghidul ABE de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 403 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul expunerilor mari

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
EBA Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to ‘tri-party repurchase agreements’ set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.