Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – februarie 2021

01.03.2021

La 28 februarie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 35.139 milioane euro, față de 37.454 milioane euro la 31 ianuarie 2021.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2.557 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele;
  • Ieşiri de 4.872 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, plăti de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro din februarie 2016 a Ministerului Finanțelor, în sumă de 2.147 milioane euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.853 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2021 au fost de 39.992 milioane euro, faţă de 42.559 milioane euro la 31 ianuarie 2021.

Plăţile scadente în luna martie 2021 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 121 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 aprilie 2021. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.