Comunicat de presă


Comunicat privind aplicabilitatea directă şi obligatorie a regulamentelor comunitare, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană

19.02.2007

Potrivit prevederilor art.249 din Tratatul de constituire a Comunităţii Europene (versiunea consolidată, JO nr.C321E/29.12.2006), regulamentele comunitare au o aplicabilitate generală, fiind obligatorii în totalitate şi în mod direct pentru toate statele membre.

Urmare aderării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, regulamentele comunitare devin direct aplicabile în dreptul intern şi în cazul României, începând cu data aderării acesteia la Uniunea Europeană, fără a fi transpuse în legislaţia naţională, cu excepţia situaţiilor în care pentru aplicarea lor se impune adoptarea anumitor măsuri de ordin tehnic şi/sau administrativ (de exemplu stabilirea autorităţilor competente sau a unor mecanisme de aplicare la nivel naţional), caz în care trebuie emise acte normative la nivelul autorităţilor naţionale.

În buletinul informativ din data de 22.12.2006 publicat pe website-ul www.eur-lex.europa.eu, se precizează că regulamentele în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 au fost incluse într-o publicaţie specială în limba română (din data de 22.12.2006), urmând să fie publicate şi în Ediţia specială a Jurnalului Oficial în limba română. În prezent, o parte dintre acestea sunt deja publicate.

În acest context, Banca Naţională a României recomandă instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, precum şi celorlalte entităţi vizate, consultarea permanentă a Jurnalului Oficial (secţiunea de pe website-ul Eur-lex unde poate fi găsită varianta electronică în limba română), pentru identificarea şi aplicarea corespunzătoare a regulamentelor comunitare ce le sunt opozabile.