Comunicat de presă


Informare asupra procedurii de achiziție „Servicii de curățenie specializată” - “Servicii de curățenie specializată în imobilele Băncii Naționale a României din București și Snagov - Lotul I”

12.11.2020

Procedura de achiziție s-a derulat urmând toate prevederile legale specifice domeniului achizițiilor publice, prin intermediul platformei SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice), fiind inițiată în data de 28.07.2020 prin publicarea anunțului de participare nr. CN1023135.

La data de 31.08.2020 au fost depuse în SEAP un număr de 3 oferte. După parcurgerea primei etape de evaluare calificare și oferte tehnice, oferta unui participant a fost declarată inacceptabilă, întrucât nu a răspuns solicitărilor de clarificări, astfel că, în etapa de evaluare o ofertelor financiare, au intrat doi ofertanți. După descărcarea ofertelor financiare, s-a aplicat automat criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate – preț, în baza căruia pe primul loc s-a situat ofertantul cu care s-a și încheiat contractual prin Direcția de Achiziții a BNR.

Este de reținut că elementele ofertelor (documente calificare, oferta tehnică, oferta financiară) sunt încărcate pe platforma electronică, criptate, de la bun început, accesul la acestea putând fi posibil, în mod secvențial, doar pentru ofertele calificate din faza anterioară. Raportul procedurii a fost semnat în data de 05.10.2020. Față de valoarea estimată de 7.068.000,00 lei, contractul de servicii a fost adjudecat la valoare de 6.204.168,60 lei, reprezentând servicii de curățenie specializată în imobilele BNR pentru o perioadă de 24 de luni.

Pentru că în mass media (Libertatea, 11 noiembrie) au apărut o serie de speculații în legătură cu această achiziție, facem precizarea că, în conformitate cu procedura legală de licitație, BNR nu poate selecta firmele care participă la o achiziție publică pe baza numelor acționarilor, a rudelor/prietenilor acestora sau a altor criterii în afara celor menționate în baza legii. De aceea, orice altă interpretare legată de acest contract este abuzivă și tendențioasă.