Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - mai 2009

01.06.2009

La 31 mai 2009, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 26.852 milioane euro, faţă de 24.886 milioane euro la 30 aprilie 2009.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 6.288 milioane euro, reprezentând prima tranşă din cadrul acordului stand-by cu FMI (4,37 miliarde DST), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, veniturile obţinute din administrarea rezervelor internaţionale, operaţiuni pe piaţa interbancară şi altele.
  • Ieşiri de 4.322 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit ca urmare a deciziei BNR de a reduce la zero rata RMO pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani, impactul deprecierii dolarului american faţă de euro, amplificat de ponderea mare a dolarului în structura valutară a tranşei aferente acordului cu FMI (peste 60%), volumul scadenţelor operaţiunilor de swap valutar prin care s-a asigurat o parte din necesarul de lichiditate al pieţei interbancare în perioada precedentă, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi alte operaţiuni.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2.309 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2009 au fost de 29.161 milioane euro, faţă de 27.113 milioane euro la 30 aprilie 2009.

Plăţile scadente în luna iunie 2009 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 146 milioane euro.