Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul ABE referitor la moratoriile legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 – EBA/GL/2020/02

31.07.2020

Ghidul Autorității Bancare Europene referitor la moratoriile legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 stabilește definiția și tratamentul prudențial al moratoriilor legislative și non-legislative referitoare la plățile împrumuturilor, introduse ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Punctul 18 al acestui Ghid referitor la notificarea Autorității Bancare Europene cu privire la orice recurgere la moratoriile generale de plăți se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Acest punct este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid referitor la moratoriile legislative și nonlegislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis