Comunicat de presă


Comunicat de presă al Comisiei Europene şi Fondului Monetar Internaţional privind şedinţa de coordonare a Grupului Bancar European dedicată României

20.05.2009

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional salută reconfirmarea angajamentelor asumate de principalele bănci cu capital străin din România

În cadrul unei şedinţe de coordonare a Grupului Bancar European desfăşurată la Bruxelles la data de 19 mai 2009, băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin din România şi-au reconfirmat angajamentele privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru susţinerea subsidiarelor din această ţară. Aceste angajamente, coroborate cu pachetul de asistenţă vizând balanţa de plăţi, vor ajuta sistemul bancar din România să facă mai bine faţă crizei actuale, restabilind totodată încrederea investitorilor şi contribuind la revenirea economiei pe o traiectorie de creştere sustenabilă.

În contextul efectelor negative exercitate de criza financiară mondială asupra mediului economico-financiar din România, autorităţile române au solicitat asistenţă în domeniul balanţei de plăţi din partea Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a UE. Banca Mondială, BERD, BEI, CFI şi AGMI oferă asistenţă financiară, inclusiv în cadrul Planului comun de acţiune al instituţiilor financiare internaţionale (IFI). Totodată, succesul programului de reforme macroeconomice şi sustenabilitatea balanţei de plăţi depind în mare măsură de implicarea continuă a băncilor cu capital străin din România. La data de 26 martie, la Viena, Austria, băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin din România (Erste Group Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, Unicredit Group, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank) au redactat o declaraţie comună privind menţinerea expunerii generale faţă de România şi majorarea capitalului subsidiarelor, în măsura în care se va dovedi necesar (a se vedea Declaraţia băncilor participante).

După reuniunea de la Viena, Banca Naţională a României a derulat o serie de analize stress test. Rezultatele acestora au fost discutate cu băncile, iar concluzia confirmă faptul că acestea dispun de capitalizare solidă şi de rezerve semnificative de lichiditate cu rol de tampon. Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în data de 19 mai la Bruxelles, cele nouă bănci-mamă au convenit să transmită în săptămânile următoare scrisori explicite de angajament bilateral, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite la Viena. Aceste angajamente, inclusiv majorarea preventivă a ratei de adecvare a capitalului minim pentru fiecare subsidiară de la 8% la 10% pe durata programului, coroborate cu pachetul de asistenţă financiară internaţională, vor ajuta sistemul bancar din România să facă mai bine faţă crizei actuale, restabilind totodată încrederea investitorilor şi contribuind la revenirea economiei pe o traiectorie de creştere sustenabilă pe termen lung.

Şedinţa de coordonare a Grupului Bancar European dedicată României a fost prezidată de CE şi FMI, cu participarea Grupului Băncii Mondiale, BERD, BEI, a Băncii Naţionale a României (BNR), a autorităţilor de supraveghere bancară şi a ministerelor de finanţe din ţările de origine (Austria, Franţa, Grecia şi Italia), precum şi în prezenţa Băncii Centrale Europene.