Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – aprilie 2019

02.05.2019

La 30 aprilie 2019, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 33.690 milioane euro, față de 32.030 milioane euro la 31 martie 2019.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.522 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3.000 milioane euro) și altele;
  • Ieşiri de 1.862 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.820 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2019 au fost de 37.510 milioane euro, faţă de 35.865 milioane euro la 31 martie 2019.

Plăţile scadente în luna mai 2019 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 1.186 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 3 iunie 2019. Calendar de diseminare: http://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.