Comunicat de presă


Emisiune numismatică cu tema Istoria aurului – moneda din aur de 10 ducați Mihai Viteazul

21.12.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 24 decembrie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului – moneda din aur de 10 ducați Mihai Viteazul.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • metal: aur;
  • valoare nominală: 10 lei;
  • titlu: 999‰;
  • formă: rotundă;
  • diametru: 13,92 mm;
  • greutate: 1,224 g;
  • calitate: proof;
  • cant: zimțat.

Aversul monedei redă o reprezentare ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2018”.

Reversul monedei are, în partea centrală, chipul lui Mihai Viteazul așa cum este prezentat pe aversul monedei de 10 ducați Mihai Viteazul, în partea de jos, reproducerea reversului monedei, iar în arc de cerc inscripția „ISTORIA AURULUI – MONEDA DE 10 DUCATI MIHAI VITEAZUL”.

Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul pentru această emisiune este de 500 monede din aur.

Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare este de 385,00 lei.

Monedele din aur cu tema Istoria aurului – moneda din aur de 10 ducați Mihai Viteazul au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.