Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - martie 2009

01.04.2009

La 31 martie 2009, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25.121 milioane euro, faţă de 25.917 milioane euro la 28 februarie 2009.

Scăderea rezervelor la 31 martie 2009 faţă de 28 februarie 2009 a fost în mare parte rezultatul evoluţiei cursului euro faţă de dolarul american şi lira sterlina în perioada menţionată. Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României sunt constituite din active denominate în euro (65%), dolari SUA (27,5%), lire sterline (7,0%) şi alte valute (0,5%). Aprecierea euro faţa de dolarul american şi lira sterlina în luna martie a avut ca efect diminuarea valorii componentei în dolari şi lire sterline a rezervei valutare , cu echivalentul a 422 milioane euro.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.519 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale, operaţiuni pe piaţa interbancară şi altele.

  • Ieşiri de 4.315 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat, operaţiuni pe piaţa interbancară.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2.305 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2009 au fost de 27.426 milioane euro, faţă de 28.401 milioane euro la 28 februarie 2009.

Plăţile scadente în luna aprilie 2009 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 85 milioane euro.