Comunicat de presă


Comunicat privind reducerea comisioanelor în sistemul REGIS

01.04.2009

Banca Naţională a României reduce cu 5% nivelul comisioanelor percepute instituţiilor de credit pentru plăţile de mare valoare sau urgente în sistemul cu decontare pe bază brută în timp real (ReGIS)


Noul comision va fi aplicat începând cu data de 1 aprilie 2009, valoarea nominală a acestuia va fi de 6,87 lei pentru plăţile de mare valoare sau urgente efectuate de instituţiile de credit din România prin sistemul ReGIS (faţă de 7,23 lei în prezent).

Banca Naţională a României consideră că reducerea comisioanelor în sistemul electronic de plăţi va determina modificări la nivelul politicii de comisionare stabilită de către instituţiile de credit pentru serviciile de plăţi şi decontări oferite clienţilor acestora, reducerea costurilor de intermediere financiară contribuind la dezvoltarea activităţii de plăţi fără numerar în România.

Banca Naţională a României va acţiona, în continuare, în sensul reducerii comisioanelor percepute instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS, astfel încât acestea să se apropie treptat de nivelul comisioanelor practicate de băncile centrale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale.

Sistemul ReGIS, cu decontare pe bază brută în timp real, reprezintă cea mai importantă componentă a sistemului electronic de plăţi din România, prin acest sistem fiind decontate plăţile de mare valoare (peste 50 000 lei) şi plăţile urgente ale clienţilor bancari, precum şi instrucţiunile de plată iniţiate de toate celelalte sisteme auxiliare (SENT- sistemul de plăţi de mică valoare din România, SaFIR- sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, RoCLEAR- sistemul de decontare a tranzacţiilor de pe bursă, Mastercard, VISA).

De la operaţionalizarea sistemului ReGIS (2005) şi până în prezent, Banca Naţională a României, în calitate de administrator al sistemului, a procedat la reducerea în mod continuu a comisioanelor aferente procesării şi decontării plăţilor de mare valoare sau urgente, nivelul acestora fiind redus cu aproximativ 70% (de la 22,50 lei la 6,87 lei).