Comunicat de presă


Comunicat adresat instituțiilor de credit cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind evaluarea riscurilor asociate tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în cadrul procesului de supraveghere şi evaluare - SREP (EBA/GL/2017/05)

26.03.2018

Ghidul se adresează autorităţilor competente şi se aplică începând cu 01.01.2018.


Dispoziţii adresate autorităţilor competente

Ghidul conține precizări cu privire la:

  • Metodologia prin care care autoritățile competente trebuie să evalueze guvernanţa şi strategia instituţiilor în materie de riscuri TIC, în cadrul procesului de supraveghere şi evaluare (SREP);
  • Metodologia prin care autorităţile competente, în cadrul procesului de evaluare a riscului operaţional, trebuie să evalueze procedurile de control si expunerile la riscurile asociate TIC ale instituţiilor.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1954038/Guidelines+on+ICT+Risk+Assessment+under+SREP+%28EBA-GL-2017-05%29_RO.pdf

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1954038/Guidelines+on+ICT+Risk+Assessment+under+SREP+%28EBA-GL-2017-05%29_EN.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.