Comunicat de presă


Comunicat de presă privind formula de calcul a dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

03.03.2009

Începând cu anul 2002 BNR calculează şi publică lunar dobânda de referinţă, indicator ce poate fi utilizat ca reper în acte normative. Acest indicator este calculat ca o medie aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor aferente operaţiunilor de piaţă efectuate de către BNR în luna anterioară.

Având în vedere faptul că în perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, BNR a trecut gradual din poziţia de debitor în cea de creditor faţă de sistemul bancar, precum şi creşterea volumului operaţiunilor de tip repo (injecţii de lichiditate), CA al BNR a hotărât adaptarea formulei de calcul a dobânzii de referinţă la noua situaţie, respectiv poziţia de creditor a BNR faţă de sistemul bancar, începând cu luna februarie 2009. În consecinţă, s-a hotărât adăugarea operaţiunilor de tip repo la celelalte operaţiuni de piaţă ale BNR care erau luate în considerare anterior în formula de calcul (atragerea de depozite şi operaţiuni reverse repo).

În prezent, formula de calcul a ratei dobânzii de referinţă a BNR este definită ca medie aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor depozitelor atrase, operatiunilor reverse repo şi operaţiunilor repo din luna anterioară celei pentru care se face anunţul. Precizăm că potrivit noii formule de calcul, pentru luna martie 2009, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 10,14 la sută pe an.

Rata dobânzii de referinţă, astfel calculată şi publicată lunar este o dobândă de piaţă şi nu trebuie confundată cu rata dobânzii de politică monetară. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul şedinţelor dedicate deciziilor de politică monetară, Consiliul de administraţie al Băncii Nationale a României stabileşte dobânda de politică monetară.