Comunicat de presă


Comunicat referitor la modificarea Regulilor privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

05.03.2008

În vederea alinierii pieţei monetare interbancare din România la standardele internaţionale în domeniu şi ca urmare a solicitărilor primite din partea băncilor comerciale participante pe această piaţă, Banca Naţională a României va modifica "Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR" începând cu data de 6 martie 2008. Precizăm că ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic, de către Reuters ca medie aritmetică a ratelor de dobândă afişate de un număr de 10 bănci comerciale. Aceste 10 bănci comerciale sunt selectate potrivit criteriilor de performanţă definite anterior, lista fiind actualizată la fiecare 6 luni. Principalele modificări aplicabile din data de 6 martie 2008 se referă la: lista celor 10 participanţi la calculul ratelor dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR va fi publică, cotaţiile afişate de către fiecare participant fiind disponibile în paginile RBOR1 şi RBOR2 din sistemul Reuters; data decontării va fi data zilei în care a fost efectuat calculul ratelor de referinţă pentru scadenţa overnight (O/N); data următoarei zi lucrătoare pentru scadenţa tomorrow/next (T/N); respectiv, două zile lucrătoare (spot) pentru toate celelalte scadenţe (1 săptămână, 1 lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an); pentru calculul ROBID/ROBOR se vor utiliza cotaţiile băncilor participante afişate într-un interval de 15 minute înainte de ora 11:00 a.m. (ora României); marja maximă a cotaţiilor afişate pentru calculul ROBOR/ROBID va fi de 0,50 puncte procentuale pentru scadenţele O/N, T/N, 1 săptămână, 1 lună, 3 luni şi respectiv 0,75 puncte procentuale pentru scadenţele de 6 luni, 9 luni şi 1 an. Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR vor fi afişate pe www.bnro.ro în data de 6 martie 2008.