Comunicat de presă


Precizări privind activitățile desfășurate de entitățile de tip case de amanet înregistrate în Registrul de evidență al BNR

03.03.2017

Banca Națională a României a constatat difuzarea în spațiul virtual, respectiv pe pagina de internet a unei entități de tip casă de amanet și pe website-urile unor publicații online, a unor informații care pot să inducă în eroare publicul asupra activității desfășurate de entitățile de tip case de amanet.

De asemenea, s-a constatat și utilizarea de către respectiva societate, fără drept, a logo-ului BNR:

Banca Națională a României atrage atenția asupra faptului că folosirea de către entități de tip case de amanet a unor expresii precum ”Societate acreditată BNR – București”, „Societate … sub stricta monitorizare a Băncii Naționale a României”, și ” Societate … acreditată pentru acordarea de credite rapide de către BNR”, precum și utilizarea logo-ului sau siglei băncii centrale pentru prezentarea ori promovarea entităților de tip case de amanet poate induce în eroare publicul.

Subliniem faptul că, potrivit Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, entitățile de tip case de amanet sunt doar înscrise în Registrul de evidență al BNR. Potrivit Capitolului III din Lege, Banca Națională a României realizează, în fapt, monitorizarea instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general și supravegherea prudențială a celor înscrise în Registrul special, iar instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență nu se află sub incidența acestui capitol.

De asemenea, Legea nr.93/2009 prevede, la art. 7. alin. (3), că instituțiilor financiare nebancare le este interzis să folosească în denumire, antet sau în alte atribute de identificare, cuvinte și expresii care pot induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activitățile și operațiunile desfășurate.

Totodată, atragem atenția asupra faptului că utilizarea neautorizată a însemnelor grafice ale Băncii Naționale a României, de către orice persoană fizică sau juridică, în vederea promovării activității proprii se sancționează în conformitate cu legea.