Comunicat de presă


BNR lansează al treilea Raport asupra Stabilităţii Financiare

30.06.2008

Banca Naţională a României lansează cel de-al treilea Raport asupra Stabilităţii Financiare, document care prezintă, atât publicului larg, cât şi celui de specialitate, robusteţea sistemului financiar şi impactul relaţiilor acestuia cu economia reală şi mediul extern. Raportul subliniază că riscurile asupra stabilităţii financiare se menţin moderate, deşi persistenţa dezechilibrelor macroeconomice interne şi turbulenţele de pe pieţele financiare internaţionale au determinat relativa lor accentuare. Sectorul bancar, componenta dominantă a sistemului financiar românesc, a evoluat pe o traiectorie similară celei din anii precedenţi. Expansiunea creditului acordat sectorului privat a condus la adâncirea procesului de intermediere financiară, deşi aceasta s-a produs în condiţii de rentabilitate şi solvabilitate în scădere. Impactul turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale asupra sectorului bancar a fost până în prezent limitat, în principal sub forma creşterii costurilor finanţărilor externe; băncile româneşti nu au expuneri pe instrumentele financiare aflate la originea acestor turbulenţe. Lichiditatea băncilor româneşti, deşi în scădere, se situează la un nivel confortabil. Expunerile interbancare interne sunt în general de dimensiuni reduse, dar în creştere, impunând o atenţie sporită. Dependenţa finanţării activelor din resurse externe se accentuează, dar se păstrează încă sub nivelul de vulnerabilitate înregistrat de alte ţări din regiune. Până în prezent nici o bancă românească nu şi-a activat planul de urgenţă ca urmare a turbulenţelor de pe pieţele externe. Cu toate acestea, este necesară revederea şi întărirea acestor planuri de urgenţă pentru a le spori eficacitatea în situaţia în care turbulenţele s-ar accentua. Riscurile generate de sectorul companiilor şi populaţiei au sporit pe fondul creşterii mai pronunţate a volatilităţii cursului de schimb al leului şi al îndatorării în valută, întărind necesitatea accentuării gradului de restrictivitate a politicii monetare. Ca o consecinţă a măsurilor preventive, analizele de stress test au relevat că eventuale şocuri de nivel moderat ar putea fi gestionate corespunzător. În ceea ce priveşte celelalte componente ale sectorului financiar, Raportul subliniază prezenţa unor riscuri limitate pe segmentul asigurărilor, dar care impun o monitorizare atentă. Totodată, se remarcă un avans al convergenţei pieţei de capital româneşti cu piaţa de capital europeană.