Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – ianuarie 2017

01.02.2017

La 31 ianuarie 2017, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 34.518 milioane euro, faţă de 34.242 milioane euro la 31 decembrie 2016.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 775 milioane euro, reprezentând alimentarea contului Comisiei Europene, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice și altele;
  • Ieşiri de 499 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.733 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2017 au fost de 38.251 milioane euro, faţă de 37.905 milioane euro la 31 decembrie 2016.

Plăţile scadente în luna februarie 2017 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 196 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 martie 2017. Calendar de diseminare: http://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.