Comunicat de presă


Comunicat de presă privind nivelul suplimentar de garantare stabilit pentru unele categorii de depozite

27.01.2017

Cu scopul de a oferi o protecție sporită pentru deponenți, prin Directiva 49/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (art. 6 alin.2), anumite categorii speciale de depozite beneficiază de un plafon de garantare suplimentar. Acesta este aplicat pe o perioadă de maximum 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituția în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit.

Prevederile directivei au fost transpuse în legislația națională prin art. 62. alin (1) si (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. Potrivit acestei legi, BNR are obligația de a stabili, reconsidera periodic și publica pe site-ul său oficial nivelul suplimentar al garantării prevăzut la art. 62 alin (1).

Categoriile de depozite care beneficiază de schema de garantare a depozitelor suplimentar plafonului standard de acoperire de 100.000 de euro, echivalent lei, sunt:

  1. depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
  2. depozitele rezultate ca urmare a apariției următoarelor evenimente: pensionarea, disponibilizarea, invaliditatea sau decesul deponentului;
  3. depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune generate de infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

BNR a stabilit nivelul suplimentar al garantării la valoarea de 100.000 euro echivalent lei. Acesta este distinct de cel prevăzut la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 și se aplică sumei agregate a depozitelor prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015, la determinarea compensației aferente acestora potrivit art. 63 din Legea nr. 311/2015.

Denumite majorări temporare ale soldurilor depozitelor (Temporary High Deposit Balances - THDB), prevederile se referă la depozitele în care, pentru o perioadă scurtă de timp, se află sume mari de bani rezultate în urma unor tranzacții imobiliare, moșteniri, despăgubiri, plata unor indemnizații de asigurare și altele.

Menționăm că nivelul stabilit de BNR este cel mai scăzut din Uniunea Europeană.

Situația implementării nivelului suplimentar de acoperire în alte state membre:

Țara Nivel suplimentar garantat Perioada
Malta 500.000 EUR 6 luni
Bulgaria 250.000 BGN (~127.000 EUR) 3 luni
Irlanda 1.000.000 EUR 6 luni
Marea Britanie 1.000.000 GBP; nelimitat pentru despăgubiri 6 luni
Luxemburg 500.000 EUR; nelimitat pentru pct. c) 3 luni
Germania 500.000 EUR 12 luni
Estonia 170.000 EUR pentru pct. a) 6 luni
Grecia 300.000 EUR (proiect) 6 luni
Italia nelimitat 9 luni
Slovenia nelimitat 6 luni
Letonia 200.000 EUR 3 luni
Lituania 300.000 EUR pentru pct. a); 200.000 EUR în rest 6 luni
Finlanda nelimitat pentru pct. a) 6 luni
Franța 500.000 EUR; nelimitat în cazul despăgubirilor pentru daune corporale 3 luni
Ungaria 150.000 EUR -
Slovacia nelimitat 12 luni
Olanda 500.000 EUR pentru pct. a) 3 luni
Austria 500.000 EUR 12 luni
Danemarca 150.000 EUR 6 luni