Comunicat de presă


Comunicat referitor la regimul operațiunilor de transfer al creditelor potrivit Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare

20.01.2017

Prin art. 131 din Ordonanţa de urgenţă nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatorii s-au abrogat prevederile art.2 alin.3 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, care reglementau achiziţionarea portofoliilor de credite.

Evenimentul legislativ s-a realizat în contextul transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și reflectă opțiunea legiuitorului național de a stabili un cadru de reglementare mai restrictiv pentru operațiunile prin care se transferă către terți credite acordate consumatorilor.

Precizăm că reglementarea în Legea nr.93/2009 a achiziţionării portofoliilor de credite s-a realizat în scopul asigurării accesului la activitatea de creditare doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile specifice – instituții de credit, instituții financiare nebancare, instituții de plată, instituții emitente de monedă electronică.

Deși prevederile în cauză au fost abrogate din Legea nr.93/2009, Banca Națională a României deține în continuare, în baza prevederilor art.3 din acest act normativ, competențe exclusive de a stabili dacă o anumită activitate este activitate de creditare desfășurată cu titlu profesional și intră sub incidența respectivei legi.

În baza acestor competențe legale, în măsura în care Banca Națională a României decide că activitatea derulată de achizitor în legătură cu creditele achiziționate are caracteristicile activității de creditare cu titlu profesional, achizitorul trebuie să aibă calitatea de creditor profesionist.

În cazul creditelor încadrate în categoria pierdere conform reglementărilor în materia clasificării creditelor, de principiu, obiectivele pe care le-a avut în vedere în vedere legiuitorul pentru reglementarea activității de creditare nu mai pot fi atinse, iar operațiunile specifice acestei etape sunt circumscrise activității de recuperare a creanțelor.

Astfel, din perspectiva competențelor băncii centrale referitoare la încadrarea unei activități în categoria celor de creditare cu titlu profesional, preluarea de credite acordate persoanelor fizice și juridice, încadrate în categoria pierdere conform reglementărilor în materia clasificării creditelor, indiferent de modalitatea juridică prin care se realizează, precum și operațiunile desfășurate pentru recuperarea sumelor datorate aferente, realizate de către alte persoane decât cele prevăzute la art.2 alin.(1) din Legea nr.93/2009, nu reprezintă activitate de creditare cu titlu profesional și, ca urmare, poate fi derulată și de alte persoane decât creditorii profesioniști.