Comunicat de presă


Comunicat al autorității competente referitor la Ghidul privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorul/auditorii statutar(i) și firma/firmele de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor de credit (EBA/GL/2016/05)

09.01.2017

Ghidul se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite acestea la articolul 4 alineatul (2) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și se aplică începând cu data de 31.03.2017. Prezentul comunicat are în vedere asumarea ghidului de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă.

Ghidul are drept obiectiv facilitarea sarcinii de supraveghere a instituțiilor de credit prin promovarea comunicării eficace între autoritățile competente (în exercitarea funcției lor de supraveghere) și auditori (în rolul lor de efectuare a auditului statutar al instituțiilor de credit), contribuind astfel la promovarea stabilității financiare, siguranței și solidității sistemului bancar.

În acest sens, ghidul distinge între comunicarea specifică unei instituții de credit (între autoritățile competente și auditorii unei instituții de credit, care are la bază informații specifice instituției în cauză) și comunicarea colectivă (între autoritățile competente și auditorii la nivel colectiv, precum un grup de auditori sau o organizație profesională care reprezintă auditorii și care are la bază informații ce vizează mai multe instituții de credit).

Ghidul detaliază în mod corespunzător elementele de bază ale cadrului general al comunicării între autoritățile competente și auditori, precum și principiile definitorii ale comunicării între autoritățile competente și auditorii unei instituții de credit sau auditorii la nivel colectiv, după caz.

Versiunea în limba romană a ghidului poate fi accesată la adresa: Ghidul privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorul/auditorii statutar(i) și firma/firmele de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor de credit.

Versiunea în limba engleză a ghidului poate fi accesată la adresa: Guidelines on communication between competent authorities supervising credit institutions and the statutory auditor(s) and the audit firm(s) carrying out the statutory audit of credit institutions.