Comunicat de presă


Comunicat cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04)

03.01.2017

Ghidul se adresează structurii care administrează o schemă de garantare a depozitelor statutară şi autorităților desemnate cu supravegherea schemelor de garantare a depozitelor administrate privat (art. 4 pct. 2 subpct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010), autorităților competente şi autorităţilor de rezoluţie (art. 4 pct. 2 subpct. (i) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010), în măsura în care se impune colaborarea cu acestea, ca participanți la plasa de siguranță, pentru asigurarea efectuării corespunzătoare a simulărilor de criză de către schemele de garantare a depozitelor. Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate desemnată și, după caz, autoritate competentă ori autoritate de rezoluție.

Înainte de a testa scenariile de intervenție, schemele de garantare a depozitelor trebuie să informeze autoritățile publice care ar fi implicate în simularea de criză în funcție de tipul scenariului, respectiv autoritatea administrativă relevantă și autoritatea competentă în cazul scenariilor care presupun plata de compensații și autoritatea competentă și cea de rezoluție atunci când se testează un scenariu de rezoluție. Schemele de garantare a depozitelor trebuie să solicite opinia acestor autorități cu privire la ipotezele testării și să le invite să participe în faza de testare propriu-zisă.

Ghidul Autorității Bancare Europene (EBA/GL/2016/04) detaliază:

 1. Metodologia simulărilor de criză ale schemelor de garantare a depozitelor:
  • programarea unui ciclu de simulări de criză;
  • etapele cheie ale unui exercițiu de simulare de criză;
  • obligația de cooperare a SGD cu autoritățile administrative relevante.
 2. Scenariile de intervenție:
  • funcțiile schemelor de garantare a depozitelor cuprinse în scenarii;
  • modul de selectare a instituțiilor de credit participante care să fie incluse în scenariile de intervenție;
  • severitatea și complexitatea scenariilor.
 3. Domeniile principale de risc și indicatorii de simulare pentru fiecare dintre acestea:
  • capacități operaționale:
   • accesul la date
   • personalul și alte resurse operaționale
   • comunicarea cu deponenții și cu publicul larg
   • instrumentele prin care se plătesc compensațiile
   • perioadele de plată a compensațiilor și a contribuției la rezoluție
   • cooperarea dintre statele membre gazdă și cele de origine
  • capacități de finanțare:
   • adecvarea resurselor ex ante
   • evaluarea capacității de a lichida activele în care au fost învestite resursele
   • adecvarea mijloacelor de finanțare ex post și alternative
   • evaluarea accesului la mijloacele de finanțare alternative
 4. Simulările prioritare, care trebuie efectuate și raportate de către SGD până la data de 3 iulie 2019, având în vedere prima evaluare inter pares ce va fi realizată de ABE.

  Versiunea în limba română: Ghid privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE

  Versiunea în limba engleză: Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU

  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.