Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2008

05.01.2009

La 31 decembrie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 26.220 milioane euro, faţă de 27.228 milioane euro la 30 noiembrie 2008 şi 25.307 milioane euro la 31 decembrie 2007.

Scăderea rezervelor la 31 decembrie 2008 faţă de 30 noiembrie 2008 a fost în principal rezultatul evoluţiei cursului euro faţă de dolarul american şi lira sterlină în perioada menţionată. Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României sunt constituite din active denominate în euro (63 %), dolari SUA (32,55%), lire sterline (4%) şi alte valute (0,45 %). Aprecierea euro faţă de dolarul american şi lira sterlină în luna decembrie 2008 a avut ca efect diminuarea valorii componentei în dolari şi lire sterline a rezervei valutare, cu echivalentul a 974 milioane euro.

În cursul lunii analizate au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1.588 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Ministerului Economiei şi Finanţelor, venituri din administrarea rezervelor internaţionale, operaţiuni pe piaţa interbancară şi altele.
  • Ieşiri de 2.596 milioane euro (incluzând 974 milioane euro din diferenţa de curs menţionată), reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat, operaţiuni pe piaţa interbancară.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2.049 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2008 au fost de 28.269 milioane euro (echivalentul a 5,4 luni de import), comparativ cu 29.340 milioane euro la 30 noiembrie 2008.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2009 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, însumează 81 milioane euro.