Comunicat de presă


Comunicat privind ghidurile Autorității Bancare Europene ce vor fi folosite de BNR, în calitate de autoritate de rezoluție

26.09.2016
 1. Ghidul referitor la lista minimă de servicii sau facilităţi care sunt necesare pentru a permite unui destinatar să desfăşoare activităţile ce i-au fost transferate conform art. 65 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/06)

  Ghidul este aplicabil autorităților de rezoluție și prevede lista minimă de servicii necesar a fi furnizate în continuare de instituţia supusă rezoluţiei pentru a permite unui destinatar să desfășoare în mod eficace activitățile care i-au fost transferate prin aplicarea instrumentelor de rezoluție bazate pe transfer de activitate.

  Atunci când identifică serviciile sau facilitățile necesare, autoritățile de rezoluție trebuie să evalueze, de la caz la caz, dacă serviciile sau facilitățile respective sunt necesare pentru a întreține infrastructura internă esențială în vederea continuării funcționării activităților, activelor și pasivelor transferate, mai ales a funcțiilor critice, cu luarea în considerare a obiectivelor de rezoluţie şi a unui interval de timp adecvat pentru furnizarea serviciilor şi facilităţilor.


  Varianta în limba română a ghidului


  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie. 2. Ghidul privind aplicarea obligațiilor simplificate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/16)

  Ghidul se adresează autorităților competente și autorităților de rezoluție şi precizează criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții și a lichidării ulterioare a acesteia, prin procedurile normale de insolvență, asupra piețelor financiare, asupra altor instituții și asupra condițiilor de finanțare, pentru a se stabili necesitatea de aplicare a obligațiilor simplificate în cazul instituției vizate.

  Autoritatea competentă trebuie să asigure evaluarea instituțiilor în raport cu criteriile ce vizează planul de redresare, iar autoritățile de rezoluție trebuie să asigure evaluarea instituțiilor în raport cu criteriile ce vizează planul de rezoluție, astfel încât să se realizeze independenţa operaţională şi evitarea conflictului de interese între structura care exercită funcţia de supraveghere şi cea care exercită funcţia de rezoluţie în cadrul Băncii Naţionale a României.

  În Ghid sunt detaliate principalele elemente care trebuie avute în vedere la evaluarea efectuată de autoritățile competente și autoritățile de rezoluție, sunt enunţate principiile generale care au în vedere promovarea convergenţei practicii între aceste autorităţi în ceea ce priveşte evaluarea instituţiilor în raport cu criteriile prezentate în cadrul acestuia şi se specifică faptul că instituţiilor desemnate drept instituţii globale de importanţă sistemică (G-SII) şi altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII) nu li se pot aplica cerinţe simplificate privind planurile de redresare şi planurile de rezoluţie.


  Varianta în limba română a ghidului


  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie.